Управління соціального захисту населення

Про управління

Управління соціального захисту населення Путильської районної державної адміністрації

Юридична адреса та контакти:

59100, смт Путила вул.Українська, 146.

E: mail: upszn [email protected]; (03738)2-13-02.

Начальник управління – Циганюк Ганна Павлівна

Режим роботи:

Пн - Чт – 08.00 год. – 17.00 год., Пт – з 08.00 год. по 16.00 год.

Обідня перерва – 12.00 - 13.00 год.

Структура

Структура управління соціального захисту населення Путильської районної державної адміністрації

№ п/п

П.І.П

Посада

Номер телефону, e-mail

1

ЦИГАНЮК Ганна Павлівна

Начальник управління

2-13-02

[email protected]

Відділ призначення та контролю всіх видів допомог та субсидій

2

ГРИПИНЯК Ганна Юріївна

Начальник

[email protected]

3

РЕВУЦЬКА Марія Іванівна

Головний спеціаліст

[email protected]

4

КЕРА Ніна Петрівна

Головний спеціаліст

[email protected]

5

ХАРЮК Світлана Іллівна

Головний спеціаліст

[email protected]

5

ДЯЧЕНКО Олеся Леонідівна

Головний спеціаліст

[email protected]

6

ГРИНЧУК Ганна Онуфріївна

Головний спеціаліст

[email protected]

Відділ бухгалтерського обліку, грошових виплат і компенсацій

1

ДЖУРЯК Ганна Дмитрівна

Начальник відділу

2-14-08,[email protected]

2

ГОРБАН Лариса Дмитрівна

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку, грошових виплат і компенсацій

[email protected]

3

УНГУРЯН Любов Миколаївна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, грошових виплат і компенсацій

[email protected]

4

КОЧЕРГАН Ярослава Михайлівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, грошових виплат і компенсацій

[email protected]

5

РОМАНЧУК Наталія Іванівна

Головний спеціаліст

[email protected]

 

1

ПОЛАТАЙЧУК Наталія Дмитрівна

Головний спеціаліст з персоніфікованого обліку пільгової категорії громадян

2-13-02, [email protected]

2

СИНИЦЯ Христина Юріївна

Головний спеціаліст з кадрової роботи та організаційного забезпечення

2-13-80,[email protected]

3

РОЖКА Галина Миронівна

Головний спеціаліст з персоніфікованого обліку пільгової категорії громадян

[email protected]

4

ПОЛЯК Тетяна Василівна

Спеціаліст з обслуговування пільгової категорії громадян

[email protected]

5

ПАЛІЙЧУК Марія Михайлівна

Головний спеціаліст з автоматизованої обробки інформації

[email protected]

 

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціального захисту населення 

Путильської районної державної адміністрації

1. Управління соціального захисту населення Путильської районної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу районної державної адміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління підпорядковане голові районної державної  адміністрації, а також підзвітне та підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінcоцполітики, Департаменту соціального захисту населення  обласної   державної   адміністрації,  розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про управління.

 

4. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання насильству в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії
торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

3) призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку;

4) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

5) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

6) забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

7) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

8) реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

9) нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

10) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї.

5. Управління  відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах району та вживає заходів для усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

4) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

5) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо розвитку району;

7) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;

8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові районної державної адміністрації;

11) забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції;

12) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

16) постійно інформує населення про виконання визначених законом повноважень;

17) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування району;

18) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

22) забезпечує захист персональних даних;

23) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів;

24) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу;

25) забезпечує організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;

26) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців;

забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

розробляє (бере участь у розробленні) районну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань і контролює їх реалізацію;

забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією проходження альтернативної  (невійськової) служби;

27) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

проводить призначення та виплату:

-державної допомоги сім’ям з дітьми;
-державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
-державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
-тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
-щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;
-щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
-державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;
-тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
 -одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;
-одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності;
-одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;
-щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку;
-щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг; 
-одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати‑героїня”;
-одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;
-державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам;
подає пропозиції районній державній адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
бере участь у роботі комісій, утворених при районній державній адміністрації з питань соціального захисту населення;
сприяє громадянам в отриманні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;
проводить електронні звірки інформації від організацій – надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; 
проводить розрахунки з організаціями – надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян і призначені житлові субсидії населенню; 
формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державної соціальної допомоги;
проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв і прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів”;
здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

28) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;
подає пропозиції до проектів районних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
організовує збір і подання документів для виплати: 
- одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;
- одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року;
веде облік внутрішньо переміщених осіб;
проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи;
аналізує стан виконання комплексних програм, реалізації заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам і подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;
видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
29) у сфері надання населенню соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи:
узагальнює інформацію щодо визначення потреб населення району у соціальних послугах;
узагальнює та подає щокварталу Департаменту звіт про надання соціальних послуг потенційним отримувачам соціальних послуг;
інформує населення району про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;
забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань їх направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;
проводить моніторинг та аналіз ефективності надання соціальних послуг, у тому числі проведення соціальної роботи з сім’ями / особами, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини, та прогнозування їхніх потреб у соціальній підтримці;
забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їхню якість і своєчасність надання відповідно до законодавства України;

сприяє створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, насильства в сім’ї, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

організовує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян;
приймає участь у  заходах із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь в діяльності спостережної комісії;
30) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

веде облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

проводить виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту;

інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;
бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
31) у напрямах поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних і молодих сімей, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї; 
взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям і дітям, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечує виконання програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім’ї, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

забезпечує  організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу з питань оздоровлення та відпочинку дітей громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;

надає у межах повноважень сім’ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї;

забезпечує у межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом;

забезпечує виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми структурним підрозділам районної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям;

забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

організовує роботу з оцінювання потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції районній державній адміністрації про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

відповідно до законодавства проводить діяльність із захисту особистих, майнових і житлових прав дітей;

вживає заходів щодо збереження житла, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, на правах власності або користування;

32) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

33) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

34) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

35) виконує інші передбачені законодавством України повноваження.

6. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління  в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, визначає ступінь відповідальності, сприяє створенню належних умов праці;

2) затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє функціональні обов’язки між ними;

3)  планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання управлінням покладених на нього завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, які належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної  державної адміністрації;

9) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

12)  призначає на посади та звільняє з посад працівників управління в порядку, передбаченому законодавством, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13)  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень упраління;

15) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) виконує інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Департаменту.

11. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис і кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

14. Управління  є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки встановленого зразка.

 

Нормативно-правова база

- Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”;

- Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”;

- Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

- Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

- Закон України “Про психіатричну допомогу”;

- Закон України “Про соціальні послуги”;

- Постанова КМУ  «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”;

- Закон України “Про почесні звання України”;

- Постанова КМУ «Про затвердження порядку  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»;

- Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

- Постанова КМУ “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”;

- Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”;

- Закон України “Про соціальні послуги”;

- Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України”;

- Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”;

- Постанова КМУ “Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм.Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр “Артек” і державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів”;

- Постанова КМУ “Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової  натуральної допомоги “пакунок малюка”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації”;

- Постанова КМУ “Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями”;

- Закон України “Про оплату праці”;

- Закон України “Про охорону праці”;

- Закон України “Про відпустки”;

- Закон України “Про колективні договори та угоди”;

- Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

- Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”;

- Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення”;

- Постанова КМУ “Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських умовах”;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”;

- Постанова КМУ “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів".

- Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації від 04.05.2018 № 97- р «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Путильської районної державної адміністрації в новій редакції».

 

 

Корисна інформація

Починаючи з листопада 2019 року пільговики будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу – без урахування пільг та субсидій. Це пов'язано із новим механізмом, який набрав чинності з 1 жовтня 2019 року, роз’яснюють в управлінні соціального захисту райдержадміністрації.

Існує 2 системи надання пільг у грошовій формі: готівкова та безготівкова. Пільги не скасовуються. Вони будуть автоматично переведені в безготівкову форму. Водночас готівкова форма – за бажанням пільговиків.

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк. Для цього АТ “Ощадбанк” вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того “Ощадбанк” здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ “Ощадбанк”.

В такому разі вам не потрібно укладати додаткових угод, чи писати додаткові заяви, тобто Вам приходитиме квитанція з вже списаними коштами.

Пільги у готівковій  формі призначатимуться усім бажаючим пільговикам на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення, які формуватимуть щомісяця до 25 числа реєстри пільговиків для виплати пільг у готівковій формі і передаватимуть їх Мінсоцполітики. Після чого Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ “Ощадбанк” та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг. Також особа може отримати кошти через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час. Квитанція в свою чергу буде приходити із зазначенням повної суми оплати, а кошти, котрі передбачені Вам як пільга – надсилатись на Ваш особистий рахунок.

Отже, особи, котрі бажають отримувати кошти в готівковій формі – мали б подати заяви в соціальний захист до 15 жовтня, і таким громадянам соціальний захист буде нараховувати пільгу готівкою. В свою чергу пільговик, котрий отримав кошти повинен сплатити за послуги самостійно, для відсутності заборгованості. 

Заздалегідь попереджаємо про можливі випадки не нарахування суми пільги за жовтень 2019 року, оскільки не всі дані, що містяться в Реєстрі  пільговиків оновлені та коректні, тому можуть виникнути технічні причини з повної оплати. У такому випадку сума пільги за жовтень буде донарахована у листопаді, рекомендуємо обов’язково звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації.