• Про сектор
 • Положення
 • Структура сектору
 • Графік особистого прийому громадян
 • Нормативно - правова база
 • Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва
 • Реєстр містобудівних умов та обмежень

Про сектор

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

Юридична адреса та контакти:

59100, смт.Путила вул.Українська 216.

Е:mail: [email protected]; (03738) 2-10-96 

Режим роботи:

Пн-Чт- 08.00 год. – 17.00 год.

Пт – з 08.00 год. по 16.00 год.

Обідня перерва – 12.00 – 13.00;

 

 

Положення

ПОЛОЖЕННЯ          

про сектор містобудування та архітектури                        

 районної державної адміністрації

1. Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації .

 1. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, управління регіонального розвитку містобудування та архітектури, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 2. Основними завданнями сектору є:
 • забезпечення реалізації засад державної регіональної політики і політики у сфері містобудування та архітектури на території району, підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • забезпечення проведення моніторингу соціальноекономічного розвитку, аналізу та оцінки тенденцій розвитку регіону;
 • аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, забезпечення, затвердження в установленному порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 • координація діяльності суб'єків містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
 • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
 • організація охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацовопаркових, паркових та історико-культурних ландшафтів у межах своїх повноважень.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

У сфері містобудування та архітектури:

 1. бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;
 2. готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету, подає їх на розгляд районної державної адміністрації;
 3. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
 4. розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої

містобудівної діяльності;

 1. розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;
 2. розробляє регіональні правила забудови населених пунктів (крім міст обласного підпорядкування) та подає їх до районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування;
 3. організовує розроблення містобудівної документації для населених пунктів району;
 4. здійснює попередній розгляд містобудівної документації для населених пунктів на території району і готує висновки щодо її затвердження;
 5. розглядає проекти найважливіших об'єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України;
 6. забезпечує ведення обліку та в межах своїх повноважень охорону, контроль за реконструкцією та використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів;
 7. погоджує містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 8. бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення території та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;
 9. координує виконання на території району науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування (крім міст обласного підпорядкування);
 10. розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій (крім міст обласного підпорядкування), готує висновки з цих питань для районної державної адміністрації;
 11. сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно- технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій і конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;
 12. контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищної, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 13. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
 14. інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує громадське обговорення із зазначених питань;
 15. координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;
 16. забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
 17. виконує інші функції відповідно до законодавства.

У сфері містобудівного кадастру:

  1. організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району забезпечує з цією метою прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів;
  2. організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва (крім міст обласного підпорядкування);
  3. забезпечує проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах (крім міст обласного підпорядкування;
  4. забезпечує узагальнення даних містобудівних кадастрів на рівні адміністративних районів);
  5. забезпечує контроль за раціональним використання територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інших питань;
  6. створює і веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру (крім міст обласного підпорядкування).

 

Сектор має право:

   1.  Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
   2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з іншими керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
   3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   4. подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;
   5. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами;
   6. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється

з посади керівником апарату районної державної адміністрації за погодженням голови районної державної адміністрації  та обласною державною адміністрацією.

Завідувач сектору за посадою є головним архітектором району.

Головні спеціалісти сектору   призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації за погодженням голови районної державної адміністрації  за поданням завідувача сектору.

   1. Завідувач сектору:
 • здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на сектор завдань;
 • визначає обов'язки головних спеціалістів, та визначає ступінь їх відповідальності;
 • подає на затвердження  голові районної державної адміністрації положення про сектор містобудування та архітектури;
 • планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноваження сектору;
 • забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

 • видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює виконання;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.
    1. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного суду України, актам Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.
    2. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну, чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.
    3. Сектор  має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Структура сектору

Структура сектору:

 • Завідувач сектору – Мацькевич Іван Михайлович
 • Головний спеціаліст сектору – Михайлюк Василь Вікторович

Графік особистого прийому громадян

Пн-Чт- 08.00 год. – 17.00 год.

Пт – з 08.00 год. по 16.00 год.

Обідня перерва – 12.00 – 13.00;

Нормативно - правова база

Конституція України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

Закон України «Про архітектурну діяльність»,

Закон України «Про основи містобудування».

 

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Реєстр

містобудівних умов та обмежень, виданих сектором містобудування та архітектури Путильської районної державної адміністрації

Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов

та обмежень

Замовник об’єкта будівництва

Назва об’єкта будівництва

Адреса об’єкта будівництва

Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обстежень

 

 11/02/2019

  №01

Національний

природний парк «Черемоський»

Реконструкція нежитлової будівлі під адмінбудівлю

 Вул.Метеорологічна, 29с.Галицівка

Путильський район

Чернівецька область

 

   

 

11/02/2019

№02                               

Національний

природний парк «Черемоський»

Реконструкція нежитлової будівлі під адмінбудівлю

 Вул.Метеорологічна, 29 с.Галицівка

Путильський район

Чернівецька область

     

 23/05/2019

  №03

Тонієвич Ольга Танасіївна

Будівництво магазину

 Вул.Українська, 136а смт.Путила

Путильський район

Чернівецька область

 

   
               

Реєстр

Містобудівних умов та обмежень, виданих сектором містобудування та архітектури Путильської районної державної адміністрації

Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень

Замовник обєкта будівництва

Назва обєкта будівництва

Адреса обєкта будівництва

Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обстежень

 06/08/2019

  №04

Савчук Людмила Дмитрвна

Будівництво магазину

 Вул.Шепітська, с.Селятин

Путильський район

Чернівецька область