Служба у справах дітей

Про службу

Назва підрозділу :

Служба у справах дітей райдержадміністрації;

Юридична адреса та контакти:

59100, смт.Путила. вул.Українська, 180

Е:mail : [email protected] ;(03738) 2-17-44;

Режим роботи: Пн-Чт- 08.00 год.-17.00 год. Пт – 08.00 год. по 16.00 год. Обідня перерва-12.00 -13.00;

Положення

П О Л О Ж Е Н Н Я

про службу у справах дітей Путильської районної державної адміністрації

Служба у справах дітей Путильської районної державної адміністрації  (далі – служба) є структурним підрозділом Путильської районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Путильського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Служба підпорядковується голові районної державної адміністрації, підзвітна та підконтрольна керівнику апарату районної державної адміністрації та службі у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами  України,  актами Президента України та постановами Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації та цим положенням.

Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

Основними завданнями служби є:

Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Здійснення:

і розроблення самостійно та разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей.

контролю за умовами і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

Ведення:

обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»).

обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

державної статистики щодо дітей.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
 • Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.
 • Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.
 • Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.
 • Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).
 • Аналізує внесену в ЄІАС «Діти» інформацію відповідно до компетенції служби.
 • Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

Надає:

 • потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.
 • місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

Організовує і проводить:

 • разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
 • перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 • інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

Бере участь у:

 • підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
 • процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

Готує:

 • самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
 • та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 • звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 • акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.
 • Розробляє:
 • проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань захисту дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

Контролює:

 • органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • якість внесеної в ЄІАС «Діти» інформації користувачами бази, що стосується компетенції служби.
 • своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо:
 • обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • зняття з обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Забезпечує у межах своїх повноважень:

 • захист персональних даних;
 • реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;
 • здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.
 • Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

Служба має право:

Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

Отримувати:

повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

 Проводити:

роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про:

направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень.

Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до її компетенції.

Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.

Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».

Начальник служби:

Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату Путильської районної державної адміністрації  згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Чернівецькою обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

На посаду начальника служби призначається особа, яка має повну вищу освіту (магістр), досвід роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року та вільно володіє державною мовою.

Начальник служби відповідно до завдань, покладених на службу у справах дітей:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за організацію і виконання покладених на неї завдань, результати її діяльності та сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання (накази начальника служби у справах дітей, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або керівником служби у справах дітей обласної державної адміністрації);

розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про службу у справах дітей;

планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби у справах дітей;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби у справах дітей та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси служби у справах дітей у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби у справах дітей;

забезпечує дотримання працівниками служби у справах дітей правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

У складі служби у справах дітей для проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей може окремий підрозділ. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, розгляду пропозицій щодо поліпшення її діяльності та вирішення інших питань, в ній можуть утворюватися: колегія, координаційні ради і комісії у складі начальника служби, його працівників, керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій. Склад колегії затверджує голова райдержадміністрації, рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби. Склад координаційних рад і комісій та положення про них затверджує керівник апарату районної державної адміністрації.

Утримання служби здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.

Кошторис, штатний розпис та гранична чисельність служби затверджується у встановленому законом порядку головою районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

Служба має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власний бланк. Самостійного балансу, рахунків в органах Казначейства не має.

Структура служби

Структура Служби:

 • Начальник служби –Фрасинюк Тетяна Михайлівна
 • Головні спеціалісти служби – Шутак Марія Семенівна та Жуковська Тетяна Юріївна;

Графік особистого прийому громадян

Режим роботи:

Пн-Чт- 08.00 год.-17.00 год.

Пт – 08.00 год. по 16.00 год. Обідня перерва-12.00 -13.00;

Нормативно - правова база

Сімейний кодекс України

Закон України  «Про охорону дитинства»

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»

Постанова КМУ від 08 жовтня 2008 року № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей"

Постанова КМУ від 24 вересня № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини".

Постанова КМУ від 03.10.2018 року №800 « Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких,що можуть загрожувати здоров’ю». їх життю та здоров’ю

Дитячі будинки сімейного типу / прийомні сім'ї

Завдяки системній роботі служби у справах дітей в частині захисту прав дітей, зокрема забезпечення їх конституційного права на сім’ю, в районі вдалося утворити мережу   прийомних сімей.

На кінець 2018 року в Путильському районі функціонує 5  прийомних сімей, в яких виховується 8 прийомних дітей. Прийомні сім’ї проживають у територіальних громадах сіл Руська, Мариничі, Киселиці та Дихтинець. Діти, які виховуються у прийомних сім’ях забезпечені всім необхідним, ростуть у любові та гармонії, почувають себе комфортно.

Для створення дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім’ї необхідно подати наступні документи:

1.Заяву із зазначенням інформації про наявність або
відсутність  кредитних  зобов’язань.        

2. Довідку про наявність/відсутність  виконавчого  провадження стосовно  боргових зобов’язань. 

3. Довідку про склад сім'ї.     

4. Копію свідоцтва про шлюб (для подружжя). 

5. Довідку  про  проходження  курсу  підготовки  і  рекомендацію центру  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення Вас у  банк  даних  про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних  батьків,  батьків-вихователів.

6. Копії паспортів.        

7. Довідку про доходи за останні шість місяців або довідку про подану  декларацію  про  майновий  стан і доходи (про сплату податку  на  доходи  фізичних  осіб  та  про  відсутність податкових  зобов’язань  з  такого  податку). 

8. Довідку про стан свого здоров'я та осіб, які проживають разом з Вами.

9. Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї,  які проживають разом  Вами,  якщо Ви вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально. 

 

Районна програма

В районі реалізується районна програма запобігання дитячій бездоглядності та  сімейних форм виховання на 2018-2021 роки.

Основними завданнями Регіональної програми є:

– виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

– підвищення рівня відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом участі батьків у семінарах, тренінгах, засіданнях „круглого столу”, що сприяють формуванню сімейних цінностей;

– своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;

– вдосконалення форм і методів роботи з дітьми, які перебувають у закладах соціального захисту;

– реінтеграція у суспільство, соціальна реабілітація дітей, що опинились у складних життєвих обставинах;

– ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей);

– забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців служб у справах дітей та закладів соціального захисту дітей.

– зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;

– проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками дітей.

 

Усиновлення

Пріоритетною формою влаштування дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, до сімейних форм виховання є усиновлення, так як усиновлена дитина набуває статус повноправного члена сім’ї.

Наразі на території Путильського району проживає 6 усиновлених дітей віком від 11 до 17 років.

У 2018 році не було випадків усиновлення  дітей.

Наразі на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 1 сім’я, з них  подружніх пар до 40 років.

Кожного року до Дня усиновлення проводиться  «круглий стіл» з батьками-вихователями, прийомними батьками та усиновлювачами.

Додатково повідомляємо, що з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, можна ознайомитися на таких сайтах:

«Зміни одне життя»

«Сирітству – ні!»