Головний спеціаліст з юридичних питань апарату райдержадміністрації

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст з юридичних питань  апарату райдержадміністрації;

Юридична адреса та контакти:

59100,смт Путила вул. Українська 180, Чернівецької області, Путильського району;  E:mail: [email protected]; (03738) 2-14-38

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Положення

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 Головного спеціаліста з юридичних питань апарату районної державної адміністрації

1 Загальні положення

 1. Головний спеціаліст з юридичних питань апарату районної державної адміністрації (далі головний спеціаліст ) реалізовує та забезпечує правове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.
 2. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.
 3. Головний спеціаліст призначається і звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації за погодженням з головою РДА.
 4. Головний спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України. Законом України «Про місцеві державні адміністрації», та іншими нормативно правовими актами України, постановами КМУ, органів виконавчої влади вищого рівня Регламентом райдержадміністрації .Положенням про апарат райдержадміністрації.
 5. Головний спеціаліст повинен мати вищу  освіту за ступеня  магістра або спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

2. Завдання та обов’язки

 1. Готує проекти розпоряджень, рішень та доручень голови райдержадміністрації.
 2. Розглядає за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату, заяви і скарги, які надходять до райдержадміністрації, готує відповіді заявникам.
 3. Надає практичну та методичну допомогу з питань своєї компетенції працівникам апарату та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.
 4. За дорученням голови райдержадміністрації, керівника представляє інтереси райдержадміністрації в суді, а також інших державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань.
 5. Проводить юридичну експертизу проектів, нормативно-правових актів, підготовлені відділами та структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатам якої готує висновки за формою, що затверджується Мін юстом:
 6. організовує проведення нарад та семінарів працівників відділів, управлінь та служб районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції посади;

       2.7) Забезпечує організаційно-консультативну  діяльність  апарату районної державної адміністрації з питань застосування чинного законодавства;

       2.8)дає консультації працівникам апарату, відділів, управлінь та інших служб районної державної адміністрації з питань застосування чинного законодавства;

 1. представляє у встановленому порядку інтереси районної державної адміністрації в суді, а також в інших органах;
 2. вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно- правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін юстом;
 3. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 4. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 5. забезпечує захист персональних даних
 6. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 7. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформації, аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
 8. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян:
 9. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є, та веде облік і реєструє запити, які надходять до РДА;

     2.17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування:

     2.18) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції:

3.Права

 1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, установ, організацій і підприємств, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію.
 2. Отримувати рішення органів виконавчої влади місцевого самоврядування, а також інші необхідні документи, матеріали.
 3. Розглядати пропозиції, внесені начальниками управлінь, відділів та інших служб РДА та органів місцевого самоврядування, пов’язані з їх діяльністю та діяльністю РДА.

Відповідальність

 1. Головний спеціаліст несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень , пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. Головний спеціаліст співпрацює з фахівцями, відповідальними за правове забезпечення в структурних підрозділах райдержадміністрації.
 2. Погоджує проекти документів та проекти розпоряджень, наказів з начальниками відділів апарату райдержадміністрації.
 3. Представляє інформацію керівництву в терміни, визначені Інструкцією з ведення діловодства.

Структура

Головний спеціаліст Шкеул Світлана Вікторівна;

Графік особистого прийому громадян

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Нормативно - правова база

Конституція України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» СКУ, ЦКУ, КАСУ, ЗКУ та інші нормативно правові акти.