Нормативно - правова база

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, наказами міністерств інших центральних органів виконавчої влади,  розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрації, а також положенням про сектор.