Вчасні медичні огляди працівників убезпечать від виникнення випадків смертей на виробництві

Вчасні медичні огляди працівників убезпечать від виникнення випадків смертей на виробництві

Управління Держпраці у Чернівецькій області повідомляє,  що за 11 місяців 2019 року, в регіоні зафіксовані 33 нещасні випадки виробничого травматизму, 5 із яких — зі смертельним наслідком.   

Водночас за даний період на окремих підприємствах, в установах, організаціях Буковини мали місце випадки смертей на виробництві, які не пов’язані  безпосередньо з виробничим процесом, а настали унаслідок природних причин.

 Найчастіше — через раптове погіршення стану  здоров’я працівників. 

Уникнення випадків виникнення смертей на виробництві унаслідок природних причин забезпечить проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками.

Так, у статті 17 Закону України «Про охорону праці» - «Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій» зазначено:

роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити своїм коштом позачерговий медичний огляд працівників:

  • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
  • за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи та середній заробіток.

Територіальний орган Державної служби України з питань праці наголошує:

своєчасне проходження медичних оглядів працівниками забезпечить від виникнення  випадків смертей на виробництві.