Міграційна абетка:Робота з іноземцями та особами без громадянства

Міграційна абетка:Робота з іноземцями та особами без громадянства

В своїй щоденній роботі підрозділи міграційної служби, які працюють з в напрямку протидії неврегульованій міграції, оперують термінами, визначеними чинними  нормативними документами. Пропонуємо вашій увазі невеличкий міграційний словник, який дозволяє краще розуміти законодавчі вимоги, які визначають діяльність працівників ДМС України та умови перебування в нашій країні іноземців та осіб без громадянства. 

«Іноземець» - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;

«Особа без громадянства» - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином;

«Країна громадянської належності» - країна чи країни, громадянином (підданим) якої (яких) особа є;

«Країна попереднього постійного проживання» - країна, в якій іноземець або особа без громадянства постійно проживали до прибуття в Україну;

«Країна походження іноземця або особи без громадянства» - країна чи країни громадянської належності або країна попереднього постійного проживання;

«Неврегульований мігрант» - іноземець або особа без громадянства, які перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю і невідкладно не звернулися із заявою про надання статусу біженця чи отримання притулку в Україні, а також іноземець або особа без громадянства, які законно прибули в Україну, але після закінчення визначеного їм терміну перебування втратили підстави для подальшого перебування та ухиляються від виїзду з України;

«Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах», - іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в'їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні;

«Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні», - іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання, якщо інше не встановлено законом;

«Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні», - іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання, якщо інше не встановлено законом;

«Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України», - іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території Україні протягом дії візи або на період, установлений законодавством чи міжнародним договором України, або якщо строк їх перебування на території України продовжено в установленому порядку.