Молоді працівники піддають себе значним ризикам на робочому місці

Молоді працівники піддають себе значним ризикам на робочому місці

Управління Держпраці у Чернівецькій області інформує: кожен громадянин, згідно зі статтею 43 Конституції  України, має право на належні, безпечні та здорові умови праці.

Чинним законодавством України, а саме статтею 14 Закону України «Про охорону праці» - «Обов’язки  працівника щодо додержання вимог нормативно - правових актів з охорони праці», працівників зобов’язано дбати про власну безпеку на виробництві.

Водночас кожен із роботодавців  зобов’язаний  створити на підприємстві, в установі, організації , на кожному робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Такою є норма статті 13 Закону України «Про охорону праці» - «Управління охороною праці».

Згідно з аналітичними даними, у світі понад 15% робочої сили, а це понад 540 мільйонів осіб,  становлять молоді працівники віком від 15 до 24 років.

Такими є дані Міжнародної організації праці.

Саме молоді працівники зазнають на виробництві несмертельного травмування на 40% частіше, аніж  досвідчені й зрілі у віці колеги.

Виконання трудових обов’язків  молодими працівниками у дозволених небезпечних професіях повинно бути можливим лише  за умови неухильного управління ризиками на робочому місці; нагляду відповідальних за стан промислової безпеки та охорони праці посадових осіб;  проходженню працівником відповідного навчання.

Перш, ніж бути призначеними для виконання виробничих завдань, молоді працівники повинні пройти базову підготовку з питань безпеки та гігієни праці;

вони повинні мати належну підготовку у сфері, до якої належать їхні виробничі  завдання і забезпечуватися належним наглядом (контролем) на робочому місці;

повинно забезпечуватися право молодих працівників відмовитися від виконання роботи, яка становить безпосередню загрозу їхній безпеці та здоров’ю.