На колегії райдержадміністрації підсумували роботу із зверненнями громадян за 2018 рік

На колегії райдержадміністрації  підсумували роботу із зверненнями громадян  за 2018 рік

Протягом 2018 року районною державною адміністрацією вживалися належні заходи по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також розпорядження голови райдержадміністрації  від 13.06.2016  № 107-р «Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади». Враховуючи, що рівень роботи із зверненнями громадян є важливим чинником довіри людей до влади, суспільно-політичної стабільності в регіоні і в державі в цілому, в райдержадміністрації проводиться робота щодо забезпечення на всіх рівнях державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування всебічного, кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян. Для забезпечення виконання вимог п.1 вищевказаного Указу, вживаються заходи щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень, з'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян.За звітний період до райдержадміністрації всього усно та письмово надійшло 613 звернень громадян, що на 380 звернень менше  ніж за січень-грудень минулого року (993), з них 371 – письмові, в тому числі до органів влади вищого рівня надійшло 95 звернень громадян, що на 1 менше ніж за відповідний період  2017 року (96)  в тому числі на  «Гарячу лінію» до Кабінету Міністрів України звернулося 73 громадянина нашого району,  що на 17 більше   ніж у  минулому році (56). Станом на 01.01.2019 до райдержадміністрації надійшло 13 повторних звернень, які розглянуті і вирішені по суті.В 4 колективних зверненнях, до представників органів виконавчої влади звернулося 117 громадян (у 2017 році 7/294).Тематика звернень постійно аналізується, виділяються найбільш гострі питання, які потребують негайного вирішення, узагальнюються проблеми, які стоять перед жителями району, їх вирішення враховується в діяльності райдержадміністрації. З метою безумовного виконання ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», керівництвом районної державної адміністрації проводились особисті прийоми громадян.Протягом 2018 року на особистому прийомі у голови райдержадміністрації, першого заступника голови та керівника апарату побувало 242 громадянина, що на 200 менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (442). З початку року проведено 12 засідань постійно діючої комісії райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян, на яких розглянуто 10 звернень (одне з яких колективне), заслухано особистий звіт голови районної державної адміністрації з питань роботи  із зверненнями громадян в Путильській РДА протягом 2017 року, І кварталу та І півріччя 2018 року. 21.02.2018 та 18.07.2018 року на засіданні колегії районної державної адміністрації заслухано питання «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2017 рік» та відповідно за І півріччя 2018 року, прийняті відповідні рішення та зобов’язано керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечити персональну відповідальність посадових осіб за належне реагування на звернення громадян, обов’язкове і своєчасне інформування заявників про результати розгляду. З метою попередження соціальної напруги серед населення району, зменшення масових та повторних  скарг до органів вищого рівня, поліпшення якості розгляду  звернень громадян, задоволення їх прав та інтересів, протягом звітного періоду головою районної державної адміністрації  його першим заступником та керівником апарату було здійснено 24 виїзних прийоми громадян в населених пунктах району (с.Паркулина, с.Замогила, с.Киселиці, с.Рижа, с.Сергії, с.Рипень, Фошки, Підзахаричі, Гробище, Розтоки, Хорови, Площі, Товарниця, с.Тораки, с.Дихтинець, с.Ями, с.Околена, с.Випчина, с.Тесницька, с.М.Дихтинець, с.Греблина, с.Соколій, с.Поляківське та смт.Путила). Всього  під час проведення виїзних прийомів до керівництва райдержадміністрації звернулося 96 мешканців району, порушуючи питання різної тематики. На кожне звернення громадян керівниками виконавчої влади надано конкретні відповіді і роз’яснення та для позитивного вирішення взято на свій особистий контроль. Відповідно до порушених питань, що цікавлять громадян, до організації та проведення прийомів залучаються керівники відділів, управлінь, структурних підрозділів, керівники житлово-комунального господарства, голови сільських рад та інші.На кожне звернення, яке надходить до райдержадміністрації, дається конкретне доручення з наступним інформуванням по піднятому питанню.Якщо питання, що порушуються у зверненнях громадян, не можуть  бути вирішені позитивно в рамках чинного законодавства, або не відносяться до компетенції райдержадміністрації, заявникам надаються обґрунтовані  відповіді з роз’ясненням щодо шляхів їх вирішення.При розгляді звернень громадян приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються діти війни -100, учасники війни, бойових дій – 72, інваліди – 89,  Матері-героїні, члени багатодітних сімей, одинокі матері – 34 та інші громадяни, які потребують соціальної підтримки.Найчастіше громадяни звертаються з питань соціального захисту 506, що складає 82,5% від загальної кількості порушених питань. Ці питання стосуються надання матеріальної допомоги мешканцям  ра     йону на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових проблем, призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, здійснення перерахунку пенсій тощо. Питання комунального господарства посідають друге місце від загальної кількості питань (27). Їх питома вага від загальної кількості питань складає 4,4%.Питання аграрної політики і земельних відносин посідають третє місце від загальної кількості питань (12) або 2%. Станом на 01.01.2018 комісією  з питань надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок районної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» розглянуто 374 заяви і виділено згідно прийнятих спільних розпоряджень голів районної державної адміністрації та районної ради грошові допомоги в сумі 352000 грн. 271 особі. Протягом січня-грудня 2018 року до управління соціального захисту населення райдержадміністрації, звернулися  4018 сімей  за призначенням 4445 державних соціальних допомог та 2580 домогосподарств за призначенням субсидій. Здійснено компенсаційних та одноразових виплат допомог за рахунок коштів державного бюджету на суму 910,5 тис.грн. Проведено 6 засідань районної комісії з розгляду питань надання грошової допомоги учасникам операції Об'єднаних сил та членам їх сімей та виплачено з районного бюджету 56,5 тис.грн. – 37 особам. З метою посилення стану виконавської  дисципліни щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при розгляді звернень громадян та Закону України «Про звернення громадян» впроваджено в практику роботи райдержадміністрації звітування керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в районі по роботі із зверненнями громадян на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації. З початку року з даного питання прозвітувало 28 керівників  управлінь та відділів.Районною державною адміністрацією вживаються всі заходи на безумовне виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей із порушенням встановлених законодавством термінів, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Тому, керівництво райдержадміністрації приділяє значну увагу посиленню контролю в роботі із зверненнями громадян та підвищення персональної відповідальності кожного виконавця за своєчасне та безумовне виконання завдань, передбачених законодавством із даних питань.Так, з початку року проведено 4 перевірки з питань додержання законодавства про звернення громадян у секторі агропромислового розвитку, службі у справах дітей, управлінні Держпродспоживслужби та секторі з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно юридичних осіб і фізичних осіб підприємців  районної державної адміністрації.Крім цього, працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації протягом 2018 року було прийнято участь у засіданні виконкомів  Сергіївської та Дихтинецької сільських рад з питань розгляду звернень громадян та ведення діловодства і в  комплексних перевірках по здійсненню Путильським селищним, Підзахаричівським, Дихтинецьким, Сергіївським і Розтоківським сільськими головами та очолюваними ними  колективами делегованих їм органами державної  виконавчої влади повноважень.Необхідно зазначити, що для оперативного реагування на звернення громадян в районній  державній адміністрації працює «гаряча лінія для учасників АТО» (2-14-38, 2-12-97), на яку громадяни можуть звертатися до органів виконавчої влади із зверненнями, пропозиціями, скаргами. Також в райдержадміністрації діє онлайн-приймальна «Зворотній зв’язок».Факти порушення термінів розгляду звернень громадян у звітному періоді не допускалися. До населення доводиться інформація про організацію особистого прийому громадян керівниками обласної та районної державних адміністрацій, проведення виїзних прийомів  громадян, зміни в законодавстві, матеріали нарад,  колегій та постійних комісій з питань розгляду звернень громадян через веб-сайт районної державної адміністрації в розділі «Звернення громадян».Результати роботи із зверненнями громадян знаходяться в полі зору постійного контролю з боку керівництва. Районна державна адміністрація і надалі буде вживати заходів  щодо об’єктивного, всебічного та своєчасного розгляду звернень громадян, удосконалення цієї роботи, підвищення відповідальності посадових осіб за її стан, що сприятиме забезпеченню реалізації громадянами конституційного права на звернення.