Затверджено програму економічного і соціального розвитку Путильського району на 2019 рік

Затверджено програму економічного і соціального розвитку Путильського району на 2019 рік

20 грудня на пленарному засіданні 29-ї сесії Путильської районної ради VII скликання депутатами прийнято програму економічного і соціального розвитку Путильського району на 2019 рік, яку розроблено управлінням економічного розвитку, підприємництва та інвестицій райдержадміністрації спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації. Програма сформована відповідно до головних цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2020 року і плану заходів з її реалізації.

Складовими програми є основні показники економічного і соціального розвитку області на 2019 рік, напрямки розвитку всіх галузей району без виключення, розвиток туристичного потенціалу, перелік регіональних (комплексних) програм, що діятимуть у 2019 році, перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок бюджетних коштів. Завдання та показники соціально-економічного розвитку на наступний рік визначено на основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку за 2018 рік та проблем кожної сфери діяльності.

Програму розроблено на основі комплексного аналізу демографічної ситуації, стану використання природного, виробничого та трудового потенціалу, конкурентоспроможності економіки, оцінки існуючого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх політичних, економічних та інших факторів і очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі.

У програмі визначено мету, завдання, сформовано заходи економічного і соціального розвитку району на 2019 рік, перелік пріоритетних інвестиційних проектів, які пропонується фінансувати у 2019 році за рахунок бюджетних коштів, реалізація яких матиме найбільш суттєвий позитивний вплив на соціально-економічний розвиток.

Фінансування заходів, передбачених в Програмі, буде здійснюватись за рахунок коштів підприємств, інвесторів, коштів державного, обласного та районного бюджету.

На перспективу очікується збільшення показників реалізації промислової продукції лісопереробними підприємствами району збільшення обсягу реалізації промислової продукції до 78,9 млн.грн., зростання обсягів експорту промислової продукції на 2,0%.

Буде продовжуватись робота щодо запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, створення належних умов для здобуття якісної освіти, збільшення мережі дошкільних навчальних закладів, охоплення дітей дошкільною освітою, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, здійснення комплексу заходів спрямованих на впровадження медичної реформи, забезпечення належного рівня соціального захисту та пенсійного забезпечення населення області, модернізації житлово-комунального господарства, підвищення якості комунальних послуг, розвитку туристичного потенціалу регіону, підтримка в галузі культури, створення сприятливих умов для забезпечення фізичного виховання і масового спорту, а також будуть вживатись заходи щодо розвитку підприємництва та провідних  галузей економіки району.

Слід зазначити, що до переліку районних (комплексних) програм, які діятимуть у 2019 році включено 20 програм, затверджені відповідними рішеннями районної ради.