Затверджено бюджет Путильського району на 2019 рік

Затверджено бюджет Путильського району на 2019 рік

Сьогодні на засіданні 29 сесії районної ради розглянуто проект районного бюджету 2019 року, який підготовлено спеціалістами фінансового управління райдержадміністрації з врахуванням з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.

Проект бюджету на розгляд депутатів районної ради представила начальник фінансового управління райдержадміністрації Тетяна Назарова. За її словами, головним завданням розвитку району на 2019 рік є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці.

Також посадовець відмітила, що в результаті поставлених завдань та у межах наявних фінансових можливостей у 2019 році планується досягти: збільшення обсягу реалізації промислової продукції до 78,9 млн..грн.; зростання обсягів експорту промислової продукції на 2,0%; зростання мінімальної заробітної плати до 4173 грн. та прожиткового мінімуму.

Формування дохідної частини бюджету на 2019 рік здійснено на основі чинних норм Податкового і Бюджетного законодавства. Виходячи із зазначеного, обсяг доходів районного бюджету на 2019 рік обраховано в сумі 252 млн. 446,1 тис. грн., у тому числі сума доходів:

- загального фонду – 251 млн. 121,8 тис. грн.;

-  спеціального фонду – 1 млн. 324,3 тис. грн..

Основним платежем спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ. Прогнозна сума становить 1 млн. 319,3 тис.грн. (за даними головних розпорядників коштів).

За загальним фондом передбачені такі трансферти:

 • базова дотація – 8 млн. 603,5 тис.грн.;
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації додаткової дотації з державного бюджету – 11 млн. 435,7 тис.грн.

Субвенції – 209 млн. 782,6 тис.грн.,  у тому числі:

 • на здійснення державних програм соціального захисту населення138 млн. 765,9 тис. гривень, з яких  на:
 • надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 1 млн. 46,9  тис. гривень.;
 • надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 10 млн. 737,5 тис. гривень;
 • виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 126  млн.257,6  тис. гривень;
 • виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 723,9 тис. гривень.
 • освітня субвенція – 58 млн. 582,6 тис.грн., як і у 2018 році спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Субвенція з  обласного  бюджету  на:

 •   здійснення  переданих видатків  у  сфері  освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції (на  оплату  праці  з  нарахуваннями  інклюзивно-ресурсних центрів) – 758,7 тис.грн.
 • надання державної підтримки особам з особливими  освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 97,4 тис.грн.;
 • медична  субвенція з державного бюджету – 11 млн. 109,4 грн.,  враховує видатки на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги населенню.

Загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, які відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров’я «Надання первинної медичної допомоги населенню».

Субвенцію з  обласного  бюджету  передбачено на:

- здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на  лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 320,1 тис.грн..

 • відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 148,5 тис.грн.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік визначено у сумі 252446,1 тис. грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  251121,8 тис. грн., видатків спеціального фонду бюджету – 1324,3 тис. грн. за програмною класифікацією бюджету.

Тенденції росту видаткової частини районного бюджету характеризуються наступними показниками:

За бюджетною програмою «Резервний фонд» заплановано видатки в сумі 962,8 тис. грн. 

Також передбачається надання субвенцій сільським бюджетам, в загальній сумі  –7018,7 тис. грн.

За результатами обговорення та внесених пропозицій бюджет району на наступний рік депутатами було ухвалено.