На колегії розглянуто стан виконання вимог антикорупційного законодавства в районній державній адміністрації

На колегії розглянуто стан виконання вимог антикорупційного законодавства в районній державній адміністрації

Інформуючи членів колегії райдержадміністрації про стан виконання вимог антикорупційного законодавства головний спеціаліст з юридичних питань райдержадміністрації Світлана Шкеул відзначила, що з метою реалізації державної політики з питань подолання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням, а також відповідно до законів України «Про  запобігання  корупції» та «Про державну службу», затвердженого Районного плану заходів щодо запобігання корупції на 2018 рік в Путильській райдержадміністрації  проводилась відповідна робота.

Планово проводились заходи, спрямовані на дотримання державними службовцями районної державної адміністрації, особливо де існує високий ризик прояву корупції,  норм та вимог антикорупційного законодавства.

Одним з важливих аспектів державної політики у сфері протидії корупції є забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Саме на цьому зосереджено увагу, надаючи першочергове значення співпраці із громадськими організаціями  в частині, що стосується відкритості та гласності в організації антикорупційних заходів.

Головним спеціалістом з юридичних питань апарату районної державної адміністрації  постійно здійснюється аналіз проектів розпоряджень,  у ході яких найбільш часто можуть вчинятися корупційні дії та інші правопорушення, пов’язані з корупцією. За результатами аналізу вживаються відповідні заходи щодо удосконалення механізму відомчого контролю, прозорого формування й ухвалення управлінських рішень.

На веб-сторінці районної державної адміністрації діє рубрика «Запобігання проявам корупції», де розміщена  інформація про загальний стан антикорупційної роботи. На цій же сторінці започатковано рубрику «зворотній зв’язок» для ефективного функціонування дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень у районі.

Протягом 2018 року   було проведено 5  семінарів  на тему: «Запобігання проявам корупції».

На постійному контролі голови райдержадміністрації знаходиться питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», у відповідності до якого районна державна адміністрація отримала протягом 11 місяців 2018 року 11 запитів. На запитувану інформацію була надана повна відповідь.

Забезпечується невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців і громадян щодо фактів корупції.

За звітний період головою райдержадміністрації було прийнято 240 розпоряджень, які прийняті відповідно до чинного законодавства всі розпорядження оприлюдненні на веб-сайті райдержадміністрації.

У райдержадміністрації відпрацьована система прийому на державну службу через оголошення конкурсу в засобах масової інформації, складання письмового іспиту, згідно затверджених переліків питань та сформованих білетів з урахуванням особливостей функціональних обов’язків, проведення співбесід з претендентами. Забезпечується відповідно до законодавства проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців та проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». Відповідно до таких вимог прийнято на роботу 5 осіб.

З метою посилення роботи щодо запобігання проявам корупції,  всіх державних службовців ознайомлено зі статтею 50 та 56  Закону України «Про запобігання  корупції» в частині переліку посад державних службовців, які відносяться до  високого  ризику прояву корупції.

Для забезпечення проведення перевірок фактів подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці  задекларували свої доходи за 2017 рік. Однак є факти несвоєчасного подання декларації державним службовцем, про що було проінформовано НАЗК.

Також  в райдержадміністрації діє дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ, якою протягом 11 місяців 2018 року розглянуто дві дисциплінарні справи.

З метою недопущення порушення законодавства у сфері бюджетних коштів районною державною адміністрацією постійно здійснюється робота  з зазначеного питання. Так головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 26.02.2018 №48-р «Про затвердження рішення колегії РДА від 21.02.2018 року, про стан виконання місцевих бюджетів району за 2017 рік»,  яким передбачено економію державних коштів та недопущення втрат бюджету.

За порушення вимог чинного антикорупційного законодавства протягом 11 місяців 2018 року  державні службовці районної державної адміністрації не притягалися.

Особливу увагу начальникам управлінь, відділів районної державної адміністрації, сільським головам необхідно приділити організації проведення на належному рівні роз’яснювальної роботи з антикорупційної тематики, формування у населення думки про негативне ставлення до проявів корупції та вжити вичерпних заходів щодо чіткого дотримання державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування обмежень,  визначених розділами ІУ-УІІ Закону України «Про запобігання корупції», активізувати роботу із залучення громадськості до заходів щодо запобігання і протидії корупції.