Порядок подання запитів на публічну інформацію

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень. Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Розпорядженням голови Путильської РДА від 27 травня 2011 року  №137-р "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації" та розпорядженням голови Путильської РДА від 25 березня 2013 року  №63-р "Про додаткові заходи з покращення виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в районній державній адміністрації визначено структурний підрозділ, відповідальний за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та розроблено "Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Путильська районна державна адміністрація".

Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату наказано забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.

Сільським, селищному головам району пропонується затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, та у разі необхідності затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

Надання публічної інформації Путильською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

 3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

 усно: телефон (03738) 2-14-38

 письмово: селище Путила, вул. Українська,180, юридичний відділ апарату Путильської РДА (на конверті вказувати "Публічна інформація");

 Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-          Від фізичної особи;

-          Від юридичної особи;

-          Від об’єднань громадян;

факс: (03738) 2-11-94;

електронна пошта: putyla_rda@ukr.net

  •  
-