• Головний спеціаліст
  • Положення
  • Структура
  • Графік особистого прийому громадян
  • Нормативно - правова база
  • Інструкція першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, установ та організацій у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів

Головний спеціаліст

  • Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії із правоохоронними органами райдержадміністрації;

Юридична адреса та контакти:

59100,смт Путила вул. Українська 180, Чернівецької області, Путильського району E:mail: putsns@ukr.net; (03738) 2-12-97

Режим роботи :

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Положення

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації

 

 

1.Загальні положення

         1.1.Основними завданнями головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (далі - головний спеціаліст) є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій та реагування на них, розробка та відпрацювання документів з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами району.

         1.2.Головний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації у встановленому порядку. На посаду головного спеціаліста призначаються особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

         1.3.Головний спеціаліст підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації та його першому заступнику.

         1.4. У зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами відсутності головного спеціаліста, його обов’язки виконує головний спеціаліст мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

         1.5.У своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про Збройні Сили України», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про правовий режим воєнного стану», «Про звернення громадян», Кодексом цивільного захисту України та іншими законами, указами Президента України, постановами, розпорядженнями, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями, дорученнями голови обласної та районної державних адміністрацій, регламентом роботи районної державної адміністрації.

2.Завдання та обов’язки

         2.1.Головний спеціаліст приймає участь у розробці планів цивільного захисту, планів з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами району.

         2.2.Розробляє документи з питань протидії надзвичайним ситуаціям та реагування на них, відпрацьовує звітні та контрольні документи з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

         2.3.Контролює створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. Здійснює контроль за роботою добровільних громадських формувань по охороні громадського порядку та державного кордону.

         2.4.Контролює створення і стан готовності спеціалізованих та невоєнізованих формувань цивільного захисту. Приймає участь у розробці планів з питань військово - патріотичного виховання та здійснює контроль за їх виконанням

         2.5.Організовує інформаційне забезпечення органів державної виконавчої влади та населення на випадок загрози і виникнення надзвичайних ситуацій та при запровадженні особливого періоду. Відпрацьовує документи та забезпечує взаємодію з правоохоронними органами району, підрозділами прикордонної служби та Міністерства оборони України, які розташовані на території району.

         2.6.Приймає участь у підготовці звітів про хід виконання заходів з цивільного захисту населення в районі. Приймає участь у розробці окремих документів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності райдержадміністрації.

         2.7.Організовує навчання керівного, командно-начальницького складу, підготовку особового складу невоєнізованих та спеціалізованих формувань ЦЗ. Організовує заходи щодо проведення призову громадян району на строкову військову службу, військову службу за контрактом та приписці юнаків до призовної дільниці району

         2.8.Організовує проведення усіх видів розвідки в інтересах цивільного захисту населення і територій від НС.

         2.9.Розробляє плани роботи на місяць, квартал, рік та відпрацьовує звіти по їх виконанню

         2.10.Виконує обов’язки секретаря:

         -районної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

         -районної евакуаційної комісії;

         -районного штабу з координації та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій на території Путильського району;

         -інвентаризаційної комісії з проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ.

         2.11.Виконує обов’язки по веденню діловодства.

         2.12.Забезпечує проведення роз'яснювальної роботи серед населення про роль цивільного захисту в системі загальнодержавних оборонних заходів.

         2.13.Здійснює постійний контроль за відпрацюванням звітних документів відповідно до розпоряджень та доручень обласної державної адміністрації з питань цивільного захисту та з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

         2.14.Здійснює доведення документів з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами району до виконавців.

        

3.Права

Головний спеціаліст відділу має право:

         3.1.Представляти інтереси райдержадміністрації в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

         3.2.Брати участь у перевірках організацій, підприємств, установ, сільських та селищній рад району незалежно від форм власності з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами району.

         3.3.Готувати запити на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і господарювання, необхідної для виконання посадових обов’язків.

         3.4.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи райдержадміністрації.

 

4.Відповідальність

         4.1.Головний спеціаліст несе персональну відповідальність за якість і своєчасність виконання посадових обов’язків, порушення норм поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийманням на державну службу та її проходженням.

 

5.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

         5.1.Головний спеціаліст співпрацює з фахівцями структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками об’єктів господарської діяльності, начальниками служб цивільного захисту, селищною та сільськими радами району.

         5.2.Представляє за вимогою інформацію віднесену до його компетенції.

 

Структура

Завідувач сектору з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії із правохоронними органами райдержадміністрації - вакансія

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії із правоохоронними органами райдержадміністрації- Буняк Сергій Степанович

Графік особистого прийому громадян

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Нормативно - правова база

Головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про Збройні Сили України», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про правовий режим воєнного стану», «Про звернення громадян», Кодексом цивільного захисту України та іншими законами, указами Президента України, постановами, розпорядженнями, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями, дорученнями голови обласної та районної державних адміністрацій, регламентом роботи районної державної адміністрації.

Інструкція першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, установ та організацій у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів

ІНСТРУКЦІЯ 
першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, установ та організацій у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів
 
        
        Заходи попереджувального характеру:

- здійснити комплексне обстеження стану надійності охорони об'єкта, посилити пропускний режим по допуску на об'єкт автотранспорту, персоналу і відвідувачів, проводити ретельну перевірку ввезеного на об'єкт майна і внесеної ручної поклажі. Для цих цілей використовувати технічні засоби (металодетектори, газоаналізатори, дзеркала для огляду автомобілів та ін.); 
- вжити додаткових заходів щодо інженерно-технічної оснащеності об'єкта, додатково встановити модернізовані системи сигналізації і відеоспостереження в зонах підвищеного ризику;

- оснастити телефони об'єкта, зазначені в офіційних довідниках, автоматичними визначниками номера і звукозаписною апаратурою;

- розробити план евакуації відвідувачів, персоналу та постраждалих; визначити (уточнити) завдання служб охорони, безпеки об’єкту при евакуації; 
- сформувати у кожній черговій зміні охорони, групи негайного реагування. У ході щоденних інструктажів уточнювати розрахунок особового складу, що заступає на чергування, звертати особливу увагу на доведення оперативної обстановки на об'єкті, а також на необхідність посилення пильності і підвищення відповідальності співробітників; 
- силами співробітників підрозділів охорони організувати проведення систематичних обходів і оглядів об'єкта і прилеглої до нього території з метою своєчасного виявлення підозрілих предметів і запобігання закладки вибухових пристроїв, а також установлення сторонніх осіб, що проявляють підвищений інтерес до об'єкта;

- регулярно проводити перевірки підсобних приміщень і територій, не допускати перекриття шляхів евакуації людей і транспорту; 

- ввести в практику систематичне проведення перевірок проходження сигналів оповіщення від чергової зміни охорони до посадових осіб об'єкта, а також стану засобів оповіщення персоналу;

- організувати практичні тренування зі співробітниками охорони і персоналом по діях при виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру; 
- провести інструктивні заняття з персоналом про порядок дій при прийомі телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами. Звернути увагу на неприпустимість прийому на зберігання від сторонніх осіб будь-яких предметів та речей; 
- звільнити від зайвих предметів службові приміщення, сходові клітини, приміщення, де розташоване технічне устаткування; 
- довести до всього персоналу номери телефонів, за якими необхідно повідомити правоохоронні та інші органи при виявленні підозрілих предметів або ознак загрози проведення терористичного акту. 
                                               
При виявленні на об’єкті підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій

Ознаки, що можуть вказувати на наявність вибухового пристрою: 
- виявлення безгоспного предмету у будь-якому вигляді (сумка, згорток, пакет або предмет, схожий на гранату, міну, снаряд і т.п.) у місцях можливої присутності великої кількості людей, поблизу пожежо- і вибухонебезпечних місць, розташування різного роду комунікацій;

- наявність на виявленому предметі проводів, мотузок, ізоляційної стрічки, скотчу; 
- підозрілі звуки, щиглики, цокання часів, що видаються предметом; 
- від предмета виходить характерний запах мигдалю або іншій незвичайний запах, на зовнішній оболонці присутні масляні плями. 
  Чинники, що служать приводом для побоювання:

- перебування підозрілих осіб до виявлення цього предмета, 
- наявність погроз, висловлених особисто, по телефону або в поштових відправленнях. 
                                               
Дії персоналу об’єкта при виявленні предмету, схожого на вибуховий пристрій:

- суворо забороняється самостійно здійснювати з виявленим підозрілим предметом будь-які дії, а саме: не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і ґрунтом, не користуватися радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями (в тому числі мобільними телефонами); 

- негайно повідомте про виявлений підозрілий предмет (вказавши точне місце його перебування, час виявлення та зовнішній вигляд) своєму керівництву або черговій службі (службі охорони) об’єкту, а у разі неможливості встановлення зв’язку з ними особисто правоохоронному органу УМВСУ, СБУ чи підрозділу Управління ДСНС за телефоном 101. Надалі дійте за їхніми вказівками. 
        
 Дії посадових осіб об’єкта, які отримали інформацію про виявлений предмет з ознаками вибухового пристрою:

- дайте вказівку не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і ґрунтом, не користуватися радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями (в тому числі мобільними телефонами); 
- зафіксуйте точне місце перебування і час виявлення підозрілого предмета, а також установчі дані осіб, що знайшли предмет. Забезпечте їхню присутність до моменту прибуття представників правоохоронних органів;

 - терміново повідомте про подію своєму керівництву (черговій службі, службам безпеки, охорони об’єкту) і через нього або особисто місцевому правоохоронному органу УМВСУ, СБУ чи підрозділу Управління ДСНС за телефоном 101; 
- при наявності підстав (існуванні реальної загрози життю та здоров’ю людей внаслідок очікуваного вибуху) організуйте евакуацію персоналу, використовуючи маршрути, віддалені від місця перебування підозрілого предмета; 
- дайте вказівку співробітникам охорони оточити місце розташування предмета, знаходитися на безпечній відстані від нього або в місцях, що забезпечують захист (кут будівлі, колонна, товсте дерево, автомобіль та ін.) і вести спостереження; 
- при необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води й електрики; 

- далі дійте за вказівками представників правоохоронних органів. 
        
При надходженні погрози по телефону:

Телефон є засобом зв'язку, який найчастіше використовують як злочинці (для передачі повідомлень про закладені бомби, захоплення людей і пред’явлення політичних або інших вимог), так і “телефонні хулігани”, які висловлюють мнимі погрози. Приймаючи анонімне телефонне повідомлення про можливе здійснення актів тероризму необхідно пам’ятати, що вони несуть важливу криміналістичну інформацію, тому в розмові з анонімом необхідно запам’ятати і зафіксувати на паперові якнайбільше даних.

Дії особи, що отримує телефонне повідомлення:

- зафіксуйте дату, час і тривалість анонімного повідомлення, місце установки та номер телефону, на який воно надійшло, приналежність конкретному підрозділу і співробітнику; 
- під час розмови прийміть міри до запису фонограми анонімного повідомлення, визначення номера телефону анонімного абонента шляхом використання технічних можливостей даного телефонного апарата. При відсутності таких можливостей через співробітників, що знаходяться поруч, спробуйте повідомити про анонімне повідомлення чергового об’єкту (службу безпеки, охорони), правоохоронні органи. 
- при одержанні анонімного повідомлення спробуйте “зав’язати розмову” з анонімом і з’ясувати конкретну інформацію про його особу, професію, місце перебування і, якщо можливо, схилити до добровільного відмовлення від задуманої акції. У будь-якому випадку постарайтесь під час розмови отримати відповіді на наступні запитання:

-куди, кому, за яким телефоном дзвонить ця особа?

-які конкретно (дослівно) вимоги вона висуває?

-висуває вимоги особисто, виступає в ролі посередника або представляє якусь групу осіб?

-на яких умовах згодна відмовитись від задуманого?

-як і коли з нею можна зв’язатися?

-кому Ви можете або повинні повідомити про цей дзвінок?

При цьому намагайтеся добитись від особи, що телефонує, максимально можливого проміжку часу для прийняття Вами та Вашим керівництвом рішень або здійснення якихось контрзаходів;

- по закінченню розмови з анонімом негайно повідомте про її зміст своєму керівництву або черговій службі (службам безпеки, охорони) об’єкту, а у разі неможливості встановлення зв’язку з ними особисто органам внутрішніх справ. 
- по пам'яті складіть докладний опис висловлених погроз або повідомлень про передбачувані акти тероризму, а також висунутих ультиматумів та інших вимог; 
- усі дані про зміст погроз або вимог, викладених анонімним абонентом, характеристику його голосу, мови, манери викладу погроз і вимог повідомте своєму керівництву (черговому об’єкту, відповідальним особам служб безпеки, охорони) чи представникам правоохоронних органів;

- для уникнення поширення чуток і паніки обговорювати отриману від аноніма інформацію з іншими співробітниками не рекомендується; 
- при надходженні погрози на телефонний апарат з автоматичним визначником номера і звукозаписним пристроєм, відразу після завершення розмови з анонімом витягніть касету (мінідиск) з аудіозаписом і прийміть заходів щодо її збереження. Негайно встановіть на її місце нову касету для запису можливого наступного дзвінка зловмисника.

Дії посадових осіб об’єкта, яким повідомили про надходження телефонного дзвінка з інформацією терористичного спрямування:

- забезпечте негайне доведення одержаної по телефону інформації до відома свого керівництва (чергового об’єкта, відповідальних осіб служб безпеки, охорони) і через нього або особисто до органів внутрішніх справ чи до інших органів державної виконавчої влади;

- прийміть необхідних заходів з попередження і локалізації негативних наслідків, передусім у разі потреби організуйте евакуацію людей, що потрапляють в зону вірогідного ураження, згідно плану евакуації;

Вибух на території об'єкта:

У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити виконання наступних основних заходів:

- за списком екстреного оповіщення викликати на об'єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло); 
- за списком екстреного оповіщення повідомити про подію керівництво (адміністрацію) підприємства та правоохоронні органи; 
- організувати евакуацію персоналу з вогнища вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом приміщень;

- до прибуття служби швидкої допомоги надати постраждалим первинну медичну допомогу; 
- відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла в ушкоджені вибухом приміщення; 
- оточити місце вибуху силами служб охорони, безпеки і забезпечити його ізоляцію до прибуття компетентних органів;

- наявними силами організуйте огляд прилеглої території з метою виявлення інших закладених вибухових пристроїв;

- при виникненні пожежі вжити заходів щодо його гасіння власними силами і наявними протипожежними засобами.

Одержання сигналу про евакуацію:

Якщо ви знаходитеся на своєму робочому місці, послідовно виконайте наступні дії:- без поспіху, істерик і паніки зберіть службові документи в сейф або в шухляди столу, що закриваються на ключ;

- візьміть з собою особисті речі, документи, гроші, цінності; 
- закрийте вікна, вимкніть оргтехніку, електроприлади, освітлення; 
- візьміть з собою і при необхідності використовуйте індивідуальні засоби захисту (протигаз, респіратор);- закрийте двері на ключ, ключ залишіть у замку; 
- залишіть приміщення, рухайтеся маршрутами, які позначені в схемах евакуації; 
 - повертайтесь в залишене приміщення тільки після дозволу відповідальних осіб.