Доступ до публічної інформації

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України "Про доступ до публічної інформації".

На виконання цього закону Президент України підписав Укази "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України". Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Розпорядженням голови Путильської РДА від 27 травня 2011 року  №137-р "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації" 

та розпорядженням голови Путильської РДА від 25 березня 2013 року  №63-р "Про додаткові заходи з покращення виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в районній державній адміністрації визначено структурний підрозділ, відповідальний за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та розроблено "Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Путильська районна державна адміністрація".

 Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату наказано забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.

Сільським, селищному головам району пропонується затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, та у разі необхідності затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

Надання публічної інформації Путильською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

 3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

 усно: телефон (03738) 2-14-38

 письмово: селище Путила, вул. Українська,180, юридичний відділ апарату Путильської РДА (на конверті вказувати "Публічна інформація");

 Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-          Від фізичної особи;

-          Від юридичної особи;

-          Від об’єднань громадян;

факс: (03738) 2-11-94;

електронна пошта: putyla_rda@ukr.net

Контактна інформація щодо посадових осіб Путильської районної державної адміністрації

  •  
-