В районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розповідають про наставництво, як форму індивідуальної підтримки та допомоги дітям позбавлених батьківської турботи

06.02.2018 | 15:19
Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail
Район: 
false

Кожна людина потребує підтримки та допомоги з боку рідних та близьких. Нам важливо, щоб хтось був поряд з нами, поділяючи нашу радість чи смуток. А особливо важливо, коли мова йде про дітей, які залишились без підтримки дорослих. 

Звісно ж, найкращим вирішенням для таких дітей було б влаштування їх в сім’ю чи інші форми сімейного виховання, які заохочуються в Україні.

Але, на жаль,  не всі діти можуть бути туди влаштовані з багатьох причин юридичного, морального, психологічного характеру. З другого боку, не всі дорослі, які небайдужі до долі таких дітей, можуть стати усиновителями, опікунами чи прийомними батьками.

Відповідно до частини 14 ст.17 Закону України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  Кабінетом Міністрів України  прийнято постанову від 04 липня 2017 р. № 465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною».  Нею визначається механізм організації здійснення і ведення наставництва над дитиною, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, іншому закладі для дітей. 

Як зазначають в Путильському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, наставництво здійснюється в найкращих інтересах дитини, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, зокрема, щодо:

– визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;

– надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;

– формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема, щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

– ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;

– сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості;

– формування у дитини навичок здорового способу життя.

Наставник – повнолітня дієздатна особа, яка здійснює діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Наставництво – добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини, наставником та адміністрацією закладу, в якому проживає дитина, в інтересах якої укладається такий договір.

Договір про наставництво укладається у письмовій формі.

Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших законних представників. Згода дитини надається у формі, що відповідає її вікові та стану здоров’я.

Договір про наставництво може бути розірваний за згодою сторін, за ініціативою однієї із сторін у разі невиконання обов’язків за договором іншими сторонами або за рішенням суду в разі невиконання сторонами своїх обов’язків за договором, порушення прав та законних інтересів дитини наставником, виникнення загрози для життя та здоров’я дитини з вини наставника.

Договір про наставництво припиняється у разі повернення дитини на виховання до батьків, інших законних представників, її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або переведення до іншого закладу для дітей, а також у разі відмови дитини від здійснення наставництва стосовно неї, досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи наставника.

Особа, яка виявила бажання стати наставником, до укладення договору про наставництво зобов’язана пройти курс підготовки з проблем соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей.

Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.

Організація наставництва здійснюється районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини.

Якщо є питання чи необхідна розширена інформація з вищевикладеного звертайтеся до Путильського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за телефоном 2-22-12 чи служби у справах дітей 2-17-44.

  •  
-