Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

13.03.2018 | 15:04
Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail
Район: 
false

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 14 лютого 2018 р. № 80 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (далі – Постанова), яку розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з вимогами Законів України «Про адміністративні послуги» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями».

Постанова удосконалює процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а також надає можливість суб’єкту господарювання подати декларацію в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС. Також постаново затверджено нову форму декларації му декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація).

З метою ознайомлення суб’єктів господарювання з  «Порядком подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» Путильський РС УДСНС України у Чернівецькій області висвітлює

Інформаційну картку адміністративної послуги згідно до вимог Постанови.

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги та Центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Чернівецької міської ради

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Путильська РДА 59100, Чернівецька область, Путильський район, смт Путила, вул. Українська,180.

Багатоканальний телефон:

(03738) 2-26-11

E-mail: putyla_znap@ukr.net

1.1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Путильський РС Управління ДСНС України у Чернівецькій області

59100, смт. Путила, вул. Українська, 84.        

2

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративних послуг

Понеділок, вівторок, четверг: з 8.00 до 17.00

Середа: з 8.00 до 20.00

П’ятниця: з 8.00 до 16.00

Без перерви на обід

Вихідний день - субота,неділя

2.1

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: з 09:00 по 18:00,

п'ятниця: з 09:00 по 16:45,

перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб - сайт Центру надання адміністративних  послуг

Представники ЦНАП:

Керівник, адміністратор – Мойсик Людмила Юріївна, тел. 2-26-11

Адміністратори:

Савчук Наталя Іллівна тел.2-12-78

Усик Світлана Дмитрівна, тел. 2-12-78

Ковальчук Світлана Юріївна,

тел. 2-12-78

3.1

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб - сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел/факстел. (03738) 2-18-72

електронна адреса: dprch6.chr@mns.gov.ua

Відповідальна особа:

Михайлюк Віталій Іванович,

тел. 2-18-72

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

1) Кодекс цивільного захисту України

2) Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI із змінами;

3) Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року №2806-IV із змінами.

5

Акти Кабінету Міністрів України

1) Постанова КМУ від 05.06.2013 року №440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації  декларації

відповідності матеріально-технічної  бази суб’єкта господарювання вимогам  законодавства з питань пожежної безпеки» із змінами,затвердженими постановою КМУ від 14 лютого  2018 року № 80;

2) Розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

3) Постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. №1043 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»;

4)Постанова КМУ від 25 серпня 2010 р. №725  «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»;

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

6.1

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування 

1) Положення про Центр надання адміністративних послуг Путильської районної державної адміністрації, затверджене розпорядженням районної державної адміністрації 04.01.2018 року №01-р  ;

2) Регламент Центру надання адміністративних послуг Путильської районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням районної державної адміністрації від 22.04.2014 року №54-р 

Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява;

Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

Для суб'єкта господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подається позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або  Путильського РС Управління ДСНС України у Чернівецькій області (дозвільного органу), або через Єдиний  державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови (направлення на доопрацювання) у наданні адміністративної послуги

Декларація не відповідає формі, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», зі змінами затвердженими постановою КМУ від 14 лютого 2018 року № 80.

13

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться Путильським РС УДСНС, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта нерухомості.

Перший примірник декларації зберігається в Путильському  РС УДСНС, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається адміністратору ЦНАП з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

У разі подання декларації через Портал електронних послуг ДСНС, замовник результат отримує на вказаному порталі.

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  •  
-