Про порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування розповідають в місцевій прокуратурі

02.04.2018 | 14:06
Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail
Район: 
false

Як інформує заступник  керівника місцевої прокуратури Сергія Клима, 13 квітня 2012 року Верховною Радою України прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс України, який став ще одним кроком в утвердженні найвищого пріоритету держави: прав, свобод людини та їх гарантій.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування законодавцем виділено в самостійний інститут (глава 26 КПК України) кримінально-процесуального права, який спрямований на забезпечення законності під час кримінального провадження та є дієвим засобом поновлення порушених прав і законних інтересів осіб.

Зокрема, сторони кримінального провадження можуть оскаржувати під час досудового розслідування рішення органів дізнання, слідства та прокуратури. Так, статтею 303 КПК України встановлено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності, які можуть бути оскаржені під час досудового слідства.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які передбачені Кримінально-процесуальним Кодексом України, можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Закон містить і правові підстави для неприйняття в провадження та повернення скарги, у разі, якщо: скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу; скарга не підлягає розгляду в цьому суді; скарга подана після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

Слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню. Копія ухвали про відмову невідкладно надсилається особі, яка подала скаргу, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

За результатами розгляду скарг виноситься ухвала (про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов’язання припинити дію; зобов’язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги), яка не може бути оскаржена в апеляційному порядку, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право звернутися до прокурора вищого рівня щодо недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування. У такому разі прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом 3 днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення, надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду.

  •  
-