Консультує Чернівецька митниця ДФС: Який порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності?

09.07.2018 | 11:49
Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail
Район: 
false

Відповідно до ч. 1 ст. 397 Митного кодексу України контролюючі органи в сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до МКУ та інших законів України. Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, та ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, здійснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених МКУ та іншими законами України (ч. 2 ст. 397 МКУ).

При цьому згідно до ч. 3 ст. 397 МКУ заходи, пов’язані з призупиненням митного оформлення відповідно до положень розділу XIV, застосовуються контролюючими органами щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України, за винятком:

особистих речей громадян;

товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, та які переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених ч. 1 ст. 374 МКУ;

припасів.

Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, забороняється до завершення процедури такого призупинення (ч. 4 ст. 397 МКУ)

Де на веб-сайті ДФС України можна ознайомитись з Переліком об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру?

Ознайомитись з Переліком об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру можна на сайті ДФС (http://sfs.gov.ua), увійшовши на головній сторінці в рубрику Переліки.

Чи передбачено внесення передоплати за реєстрацію прав інтелектуальної власності в митному реєстрі?

Внесення передоплати за реєстрацію прав інтелектуальної власності в митному реєстрі законодавчо не передбачено. Відповідно до частини першої ст. 398 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників.

Порядокреєстраціїумитномуреєстріоб’єктівправаінтелектуальноївласності, якіохороняютьсявідповіднодозакону, включаючиформузаяви, перелікінформаціїтадокументів, якідодаютьсядозаяви, порядокподанняірозглядузаявитаведенняреєструвизначаютьсяцентральниморганомвиконавчоївлади, щозабезпечуєформуваннятареалізуєдержавнуподатковуімитнуполітику(частинатретяст. 398 МКУ).

НаказомМіністерствафінансівУкраїнивід30.05.2012 № 648, зареєстрованимуМіністерствіюстиціїУкраїни22.06.2012 за№ 1034/21346, затвердженоПорядокреєстраціїумитномуреєстріоб’єктівправаінтелектуальноївласності, якіохороняютьсявідповіднодозакону(далі– Порядок№ 648).

Так, відповідно до п. 2.3 Порядку № 648 для включення об’єкта права інтелектуальної власності (далі – ПІВ) до митного реєстру правовласник подає до ДФС заяву про сприяння захисту майнових ПІВ (далі – Заява) за формою, наведеною у додатку до Порядку № 648, та документи і відомості, що зазначені у цьому пункті. Заява та додані до неї матеріали подаються у паперовому та електронному вигляді.

УразіподанняЗаявивелектронномувиглядізелектроннимцифровимпідписомправовласникатаелектроннихкопійдокументів, завіренихелектроннимцифровимпідписомправовласника, Заяватадоданідонеїматеріаливпаперовомувиглядінеподаються.

УразівідповідностіподанихЗаявийматеріалів, доданихдонеї, вимогамПорядку№ 648 структурнийпідрозділДФС, дофункційякогоналежитьсприяннязахистуПІВ, здійснюєреєстраціювідповідногооб’єктаПІВумитномуреєстрішляхомвнесенняінформаціївелектронномувиглядідоєдиноїавтоматизованоїінформаційноїсистемиорганівДФС(п. 2.6 Порядку№ 648).

Таким чином внесення передоплати за реєстрацію прав інтелектуальної власності в митному реєстрі законодавчо не передбачено.

 

  •  
-